Książka Instalacje Fotowoltaiczne - Bogdan Szymański Edycja 2021

SKU
2551

Instalacje Fotowoltaiczne -  Bogdana Szymańskiego, czyli dziesiąte wydanie (2021r) fotowoltaicznego bestsellera.

To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto zajmuje się fotowoltaiką!

Książka dedykowana jest świadomym inwestorom, monterom i handlowcom, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi.

Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika od doboru i wyboru optymalnych modułów fotowoltaicznych, przez dobór falownika aż do konfiguracji całej instalacji.

W książce przedstawiono szereg najczęściej popełnianych błędów instalacyjnych, oraz rady, których należy się trzymać, aby planowana instalacja działała poprawnie i wydajnie przez długie lata.

Wydanie zostanie rozszerzone o współpracę falowników z pompami ciepła oraz o optymalizację autokonsumpcji, a także komentarze do aktualnego prawodawstwa.

 • Autor: Szymański Bogdan
 • Oprawa: broszura
 • Rok wydania: Lipiec 2021r - Premiera
 • Format: B5
 • ISBN: 9788365874009

Zdjęcie okładki jest zdjęciem poglądowym, może się różnić w zależności od dostawy, nie ma to wpływu na treść merytoryczną książki.

SPIS TREŚCI

1. MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

 • 1.1. MODUŁ FOTOWOLTAICZNY - DEFINICJA I BUDOWA
 • 1.2. PODZIAŁ OGNIW I MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH ZE WZGLĘDU NA MATERIAŁ PÓŁPRZEWODNIKOWY
 • 1.2.1. MODUŁY ZBUDOWANE Z OGNIW Z KRZEMU KRYSTALICZNEGO
 • 1.2.2. ROZMIAR OGNIW KRZEMU KRYSTALICZNEGO
 • 1.2.3. MODUŁY CIENKOWARSTWOWE
 • 1.3. PODZIAŁ MODUŁÓW PV ZE WZGLĘDU NA BUDOWĘ OGNIW PV LUB MODUŁU PV
 • 1.3.1. CIENKOWARSTWOWE HYBRYDOWE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE
 • 1.3.2. MODUŁY MONOKRYSTALICZNE Z OBIEMA ELEKTRODAMI Z TYŁU (IBC)
 • 1.3.3. MODUŁY MONOKRYSTALICZNE TYPU HIT
 • 1.3.4. MODUŁY OPARTE O OGNIWA TYPU PERC
 • 1.3.5. MODUŁY PV SZYBA-SZYBA
 • 1.3.6. MODUŁY PV W TECHNOLOGII SMARTWIRE
 • 1.3.7. MODUŁY PV W TECHNOLOGII UŁOŻENIA OGNIW NA ZAKŁADKĘ
 • 1.3.8. MODUŁY Z OGNIWAMI CIĘTYMI NA PÓŁ
 • 1.3.9. MODUŁY OPARTE O OGNIWA MWT
 • 1.3.10. DWUSTRONNE MODUŁY PV
 • 1.4. UDZIAŁ W RYNKU POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW MODUŁÓW PV
 • 1.5. ZESTAWIENIE TYPÓW I PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW MODUŁÓW PV
 • 1.6. PRAKTYCZNE ZNACZENIE LICZBY BUSBARÓW
 • 1.7. STC, NOCT - WARUNKI, W JAKICH BADANE SĄ MODUŁY PV
 • 1.8. CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO-NAPIĘCIOWA I NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY ELEKTRYCZNE
 • 1.9. ZMIANA MOCY, NAPIĘCIA ORAZ PRĄDU WRAZ ZE ZMIANĄ WARUNKÓW SŁONECZNYCH
 • 1.10. ZMIANA MOCY, NAPIĘCIA ORAZ PRĄDU WRAZ ZE ZMIANĄ TEMPERATURY
 • 1.11. JAK ROZPOZNAĆ MODUŁY WYKONANE Z WYSOKIEJ I NISKIEJ JAKOŚCI OGNIW?
 • 1.11.1. W OPARCIU O PARAMETRY ELEKTRYCZNE
 • 1.11.2. W OPARCIU O WYGLĄD
 • 1.12. SPRAWNOŚĆ MODUŁÓW PV
 • 1.13. ZNACZENIE PRAKTYCZNE SPRAWNOŚCI
 • 1.14. DODATNIA TOLERANCJA I JEJ ZNACZENIE PRZY WYBORZE MODUŁU PV
 • 1.15. LID ROCZNA UTRATA MOCY
 • 1.15.1. POCZĄTKOWY WZROST MOCY MODUŁÓW CIGS
 • 1.16. DEGRADACJA FOLII EVA
 • 1.17. SPRAWNOŚĆ PRZY NISKIM NATĘŻENIU PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO
 • 1.18. CERTYFIKATY I NORMY
 • 1.19. PVT – POŁĄCZENIE MODUŁU PV Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

2. FALOWNIKI I OPTYMALIZATORY MOCY

 • 2.1. BUDOWA I PODZIAŁ FALOWNIKÓW
 • 2.1.1. PODZIAŁ FALOWNIKÓW ZE WZGLĘDU NA IZOLACJĘ
 • 2.1.2. PODZIAŁ FALOWNIKÓW ZE WZGLĘDU NA TYP INSTALACJI
 • 2.1.3. PODZIAŁ FALOWNIKÓW ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ
 • 2.2. MIKRO-, SZEREGOWY CZY CENTRALNY JAKI FALOWNIK WYBRAĆ?
 • 2.3. MPP TRAKER - CZYM JEST I JAKIE SPEŁNIA ZADANIA
 • 2.4. ZALEŻNOŚĆ SPRAWNOŚCI FALOVWNIKA OD NAPIĘCIA I OBCIĄŻENIA
 • 2.5. NAPIĘCIOWY ZAKRES PRACY FALOWNIKA
 • 2.6. SPRAWNOŚĆ FALOWNIKÓW
 • 2.7. MIKROFALOWNIKI W INSTALACJI
 • 2.7.1. ZALETY MIKROFALOWNIKÓW
 • 2.7.2. OGRANICZENIA MIKROFALOWNIKÓW
 • 2.7.3. MIKROFALOWNIKI – KIEDY POMYŚLEĆ O WYBORZE
 • 2.8. OPTYMALIZATORY MOCY (POWER OPTIMIZER)
 • 2.8.1. ZASADA DZIAŁANIA
 • 2.8.2. STAŁE NAPIĘCIE NA MODULE PV I NA ŁAŃCUCHU MODUŁÓW PV
 • 2.8.3. OPTYMALIZACJA MOCY NA POZIOMIE OGNIW PV
 • 2.8.4. MONITOROWANIE PRACY NA POZIOMIE MODUŁU I FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA
 • 2.8.5. PORÓWNANIE FUNKCJONALNOŚCI OPTYMALIZATORÓW MOCY
 • 2.9. PORÓWNANIE MIKROFALOWNIKÓW I OPTYMALIZATORÓW MOCY
 • 2.10. MONITORING PRACY FALOWNIKÓW
 • 2.11. WYMAGANIA OSD WZGLĘDEM KONFIGURACJI FALOWNIKÓW

3. DOBÓR I OPTYMALIZACJA INSTALACJI PV

 • 3.1. NACHYLENIE I AZYMUT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
 • 3.2. SYSTEM NADĄŻNY
 • 3.3. ODSTĘPY MIĘDZY RZĘDAMI
 • 3.4. WSKAŹNIK WYKORZYSTANIA PRZESTRZENI MONTAŻOWEJ
 • 3.5. SPOSOBY ŁĄCZENIA MODUŁÓW PV W INSTALACJI
 • 3.5.1. POŁĄCZENIE SZEREGOWE I RÓWNOLEGŁE MODUŁÓW PV
 • 3.5.2. NIEDOPASOWANIE PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE
 • 3.6. PRZEWODY I KABLE W INSTALACJI PV
 • 3.6.1. WYBÓR RODZAJU KABLI ORAZ ICH PROWADZENIE I ŁĄCZENIE
 • 3.6.2. DOBÓR PRZEKROJU POPRZECZNEGO ŻYŁ PRZEWODÓW I KABLI W INSTALACJI PV
 • 3.6.3. TABELE DOBORU PRZEKROJU POPRZECZNEGO KABLI I PRZEWODÓW DO INSTALACJI PV
 • 3.7. ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH PV
 • 3.7.1. ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWE STRONY DC
 • 3.7.2. WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE
 • 3.7.3. WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY W INSTALACJI PV
 • 3.7.4. OCHRONA ODGROMOWA I ODSTĘP SEPARACYJNY
 • 3.7.5. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA
 • 3.7.6. UZIEMIENIE I POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE
 • 3.8. DOPASOWANIE MOCY MODUŁÓW PV DO MOCY FALOWNIKA
 • 3.9. OBLICZENIE MINIMALNEGO I MAKSYMALNEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA MODUŁÓW PV
 • 3.10. WYZNACZENIE MAKSYMALNEGO PRĄDU ZWARCIA ŁANCUCHA MODUŁÓW PV
 • 3.11. OBLICZENIE MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ LICZBY MODUŁÓW PV W ŁAŃCUCHU
 • 3.12. WYBÓR TYPU INSTALACJI
 • 3.13. LICZNIK W INSTALACJI SIECIOWEJ ON GRID I BILANSOWANIE MIĘDZYFAZOWE
 • 3.14. DOBÓR MOCY INSTALACJI SIECIOWEJ – ON GRID
 • 3.15. PLAN OBWODÓW – STRING PLAN
 • 3.16. PRZYKŁAD DOBORU INSTALACJI SIECIOWEJ
 • 3.16.1. DOBÓR MOCY W OPARCIU O ZUŻYCIE ENERGII
 • 3.16.2. DOPASOWANIE MOCY INSTALACJI PO WYBORZE MODUŁU PV
 • 3.16.3. DOBÓR MOCY FALOWNIKA DO MODUŁÓW PV
 • 3.16.4. DOBÓR ŁAŃCUCHÓW MODUŁÓW PV DO FALOWNIKA
 • 3.16.5. PRZEWODY ZABEZPIECZENIA
 • 3.16.6. SCHEMAT INSTALACJI PV ORAZ PLAN OBWODÓW
 • 3.17. URUCHOMIENIE FALOWNIKA W INSTALACJI SIECIOWEJ
 • 3.18. INSTALACJE WYSPOWE
 • 3.18.1. BEZPOŚREDNIE ZASILANIE URZĄDZEŃ PRĄDU STAŁEGO
 • 3.18.2. ZASILANIE URZĄDZEŃ Z WYKORZYSTANIEM REGULATORA ŁADOWANIA
 • 3.18.3. ZASILANIE URZĄDZEŃ Z WYKORZYSTANIEM FALOWNIKA WYSPOWEGO ORAZ REGULATORA ŁADOWANIA
 • 3.19. DOBÓR INSTALACJI WYSPOWEJ DO ZASILANIA BUDYNKÓW
 • 3.20. DOKUMENTACJA I TESTY PO WYKONANIU INSTALACJI
 • 3.20.1. KONTROLA I PODSTAVWOWE POMIARY I TESTY
 • 3.20.2. POMIARY I ANALIZA CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWEJ
 • 3.20.3. BADANIE KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH
 • 3.20.4. DOKUMENTACJA
 • 3.20.5. MIERNIKI DO POMIARÓW INSTALACJI PV
 • 3.21. CO NALEŻY PRZEWIDZIEĆ NA ETAPIE BUDOWY DOMU POD KĄTEM MONTAŻU INSTALACJI PV

4. AKUMULATORY ENERGII W SYSTEMACH PV

 • 4.1. TECHNOLOGIE AKUMULATORÓW STOSOWANE WE WSPÓŁPRACY Z SYSTEMAMI PV
 • 4.2. DOD, SOC I LICZBA CYKLI ŁADOWANIA
 • 4.3. WPŁYW TEMPERATURY NA PRACĘ AKUMULATORÓW
 • 4.4. WSPÓŁPRACA FALOWNIKA Z AKUMULATORAMI
 • 4.5. WSPÓŁPRACA INSTALACJI PV Z POMPĄ CIEPŁA
 • 4.6. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ Z INSTALACJI PV ROLA INTELIGENTNEGO LICZNIKA

5. KONSTRUKCJE WSPORCZE ORAZ MONTAŻ MODUŁÓW I FALOWNIKÓW

 • 5.1. SYSTEMY MOCOWAŃ NA DACHACH SKOŚNYCH
 • 5.2. SYSTEMY MOCOWAŃ NA DACHACH PŁASKICH
 • 5.3. ROZPLANOWANIE MODUŁÓW PV I ODSTĘPY BRZEGOWE NA DACHACH PŁASKICH I SKOŚNYCH 5.4. SYSTEMY MOCOWAŃ NA GRUNCIE
 • 5.5. MONTAŻ MODUŁÓW DO KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
 • 5.6. CERTYFIKATY I NORMY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
 • 5.7. MONTAŻ FALOWNIKA 6. PROBLEMY PROJEKTOWE, WYKONAWCZE I EKSPLOATACYJNE

6. PROBLEMY PROJEKTOWE, WYKONAWCZE I EKSPOLATACYJNE

 • 6.1. ZACIENIENIE NA INSTALACJACH PV
 • 6.1.1. ROLA I ZNACZENIE DIOD OBEJŚCIOWYCH
 • 6.1.2. WPŁYW ZACIENIENIA NA PRACĘ MODUŁU PV
 • 6.1.3. ENERGETYCZNE SKUTKI ZACIENIENIA
 • 6.1.4. UWZGLĘDNIANIE ZACIENIENIA W ROZPLANOWANIU MODUŁÓW
 • 6.1.5. UNIKANIE PRZY MONTAŻU STREF ZACIENIENIA
 • 6.2. GORĄCY PUNKT (HOT SPOT)
 • 6.3. KOROZJA WNARSTWY TCO
 • 6.4. DEGRADACJA INDUKOWANYM NAPIĘCIEM PID
 • 6.5. PRĄD UPŁYWU
 • 6.6. UNIKANIE PĘTLI INDUKCYJNEJ
 • 6.7. ZWARCIE DOZIEMNE GENERATORA PV
 • 6.8. MOC CZYNNA, BIERNA, POZORNA – Cos(4), tg(4) FALOWNIKA
 • 6.9. WZROST NAPIĘCIA W MIEJSCU PRZYŁĄCZENIA FALOWNIKA
 • 6.10. MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA INSTALACJI DO SIECI
 • 6.11. MYCIE INSTALACJI PV

7. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ INSTALACJI PV

 • 7.1. PROJEKTOWANIE INSTALACJI PV W KONTEKŚCIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 • 7.2. WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

8. EKONOMIKA, OTOCZENIE PRAWNE I UZYSK ENERGII Z INSTALACJI PV

 • 8.1. PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
 • 8.1.1. ŹRÓDŁA DANYCH O NASŁONECZNIENIU
 • 8.1.2. PRODUKCJA ENERGII Z INSTALACJI PV
 • 8.2. JAK OBLICZYĆ PRODUKCJĘ ENERGII Z INSTALACJI?
 • 8.3. SKŁADOWE KOSZTÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
 • 8.4. KOSZTY EKSPLOATACYJNE
 • 8.5. SYSTEM ROZLICZENIA ENERGII WYPRODUKOWANEJ PRZEZ INSTALACJĘ PV
 • 8.6. WYMÓG UMOWY KOMPLEKSOWEJ DLA PROSUMENTA
 • 8.7. BILANSOWANIE MIĘDZYFAZOWE A EKONOMIKA FALOWNIKÓW JEDNOFAZOWYCH
 • 8.8. PROSTY OKRES ZWROTU MIKROINSTALACJI

9. WYDARZENIA BRANŻOWE

Więcej informacji
EAN9788365874009
ProducentInny
Waga0.900000
Szerokość17,00 cm
Wysokość2,00 cm
Długość/Głębokość24,00 cm
Napisz własną recenzję
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać Recenzje. Proszę Zaloguj się lub Załóż konto
Więcej od Inny
 1. Podkładka M10 A2
  Podkładka M10 A2

Visit the b2b.ecoabm.com website to make a purchase.

The ecoabm.pl website is designed for local sales in Poland.

Copyright © 1992-obecnie ecoABM Kamil Andruszkiewicz Wszelkie prawa zastrzeżone.