Fotowoltaika dla rolnika

Coraz częściej w gospodarstwach rolnych i hodowlanych na dachach budynków gospodarczych można zauważyć instalacje fotowoltaiczne. Nie dzieje się to bez przyczyny, są oni dużymi odbiorcami energii, ponieważ rachunki za energię potrafią wynosić aż 20% kosztów ogólnych, a ceny prądu stale rosną.

Prostota

Sposób w jaki działa instalacja fotowoltaiczna jest stosunkowo logiczny i zrozumiały. Ogniwa z których składa się panel fotowoltaiczny poddawane są energii słonecznej na skutek której powstaje prąd stały.

AgroEnergia

„AgroEnergia” jest nowym programem skierowanym do prowadzących gospodarstwa rolne i hodowlane, który daje możliwość ubiegania się o dotację lub pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podatek VAT

Plusem gospodarstw rolnych i hodowlanych, które są czynnymi podatnikami VAT mogą kalkulować instalacje fotowoltaiczne w stawkach netto. Podatek VAT oczywiście zostanie zwrócony po takiej inwestycji.

Prąd na cały rok

Instalacja fotowoltaiczna wytwarza prąd z promieni słonecznych z którego gospodarstwo rolne może korzystać przez okres całego roku. Wytwarzana energia jest wykorzystywana na bieżące potrzeby zużycia, a wyprodukowane nadwyżki zostają magazynowane.