Dofinansowanie Fotowoltaika Białystok

Nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem dofinansowania w imieniu klienta oraz załatwianiem wszelkich formalności w związku z przyłączeniem instalacji do sieci.

Służymy pomocą na każdym kroku przy otrzymaniu dofinansowania na nasze instalacje fotowoltaiczne dla firm i osób prywatnych.

01

Pomożemy w wyborze najbardziej korzystnego wariantu fotowoltaiki.

02

Doradzimy najlepszy sposób dofinansowania danej inwestycji.

03

Zajmiemy się wszystkimi niezbędnymi formalnościami i dokumentami.

Program czyste powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych,wydzielonych lokali mieszkalnych. Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program przewiduje dofinansowania na:

 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

15 maja 2020 wystartowała  nowa odsłona Programu „Czyste Powietrze”, w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji .W ramach odbiurokratyzowania programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników. Oto szczegóły najważniejszych zmian w programie:

 1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji.
 2. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków.
 4. Uproszczenie wniosku o dotację.
 5. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl
 6. Włączenie w program sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty)
 7. Integracja z programem „Mój Prąd”
 8. Powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność
 9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła
 10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych

Budżet Programu – 103 mld zł.

Program Mój Prąd

Program „Mój Prąd” to bezzwrotna pomoc w formie dotacji, z której skorzystać mogą osoby fizyczne, przeznaczając własne pieniądze na sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej. 

Mówiąc prostym językiem jest to program, który umożliwi Polakom zaoszczędzenie na rachunkach za prąd dzięki instalacji fotowoltaicznej, która pozyskuje energię słoneczną.

W skali kraju Program „Mój Prąd” jest unikatowym na dotychczasową skalę w Polsce, narzędziem dedykowanym do wsparcia rozwoju energetyki prokonsumenckiej, a dokładniej wsparcie gałęzi mikroinstalacji fotowoltaicznych. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które mają zawartą umowę kompleksową z zakładem energetycznym, a które chcą zainstalować instalację fotowoltaiczną i wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby.

O dotację w programie “Mój Prąd” można się ubiegać w momencie kiedy:

 • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest już wykonana i podłączona do sieci energetycznej (m.in.posiadasz licznik dwukierunkowy)
 • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe
 • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą
 • Twoja inwestycja nie jest rozbudową istniejącej już instalacji.

Co zyskuje osoba, która wykona instalację fotowoltaiczną i skorzysta z Programu “Mój Prąd”?

 • Darmowy prąd, który produkuje już od pierwszego dnia,
 • Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację,
 • Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte dotacją możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna),
 • Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.
 • Zwrot kosztów instalacji fotowoltaicznej w zależności od produkcji i zużycia energii elektrycznej średnio po 6-8 latach od zainstalowania.

Leasing jako alternatywna forma kredytowania dla przedsiębiorców i rolników

Leasing jest drugą, obok kredytu, najpopularniejszą formą finansowania inwestycji, która umożliwia korzystanie z rzeczy, a w ostatecznym rozrachunku – także jej nabycie, bez konieczności jednorazowego angażowania środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych.

Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

Często przedsiębiorcy poszukują inwestycji, które można wpisać w koszty działalności firmy. Najprostszym rozwiązaniem dla wielu staje się zakup nowego samochodu. Pamiętać jednak trzeba, że wartość takiego auta na przestrzeni lat spadnie, a jego eksploatacja będzie wiązać się z wydatkami. Zamiast generować kolejne koszty, warto zastanowić się nad inwestycją, która przyniesie długofalowe korzyści. Świetnym wyborem jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Korzystne zmiany ustawowe, spadek cen instalacji oraz interesująca  stopa zwrotu sprawia, że na taką inwestycję decyduje się coraz więcej firm w Polsce.

Korzyści wynikające z leasingowania instalacji fotowoltaicznej:

 • Zysk w każdym miesiącu. Możemy zbudować instalację bez wykładania środków własnych. Raty leasingowe zastępują koszty nabycia sprzętu.
 • System fotowoltaiczny zakupiony w ramach leasingu sam na siebie zarabia, tj. miesięczna oszczędność z tytułu produkcji energii na własne potrzeby będzie częściowo pokrywać ratę leasingu.
 • Leasing pozwala przedsiębiorcy zmniejsza obciążenia podatkowe. Wydatki ponoszone przez leasingobiorcę zalicza się do kosztów uzyskania przychodu.
 • W przypadku leasingu operacyjnego, przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy. Kosztem uzyskania przychodu jest pełna kwota rat oraz cała opłata wstępna. Raty leasingowe zmniejszają więc podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym, a więc i wydatki leasingobiorcy.
 •  Leasing Instalacji PV pozwala rozłożyć podatek VAT na raty (podatek VAT jest finansowany przez  leasingodawcę, a później doliczany jest do miesięcznych rat leasingowych netto). Zakup instalacji PV ze środków własnych lub za pomocą kredytu bankowego powoduje, że VAT musimy rozliczyć jednorazowo
 • W przypadku leasingu finansowego, kosztem uzyskania przychodu jest część odsetkowa rat leasingowych (czyli podobnie jak w przypadku kredytu bankowego) oraz amortyzacji leasingowanej instalacji PV.
 • Leasing operacyjny  nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu dobrego wizerunku firmy  – powodując zwiększenie płynności finansowej.
 • Leasing operacyjny pozwala uniknąć niepotrzebnej biurokracji, co miesiąc firma otrzymuje jedynie fakturę do zaksięgowania i nie musi prowadzić ewidencji środków trwałych, amortyzacji czy inwentaryzacji.

Atrakcyjne formy kredytowania inwestycji fotowoltaiki

Do programów “Mój Prąd” i “Czyste powietrze” dołączyły również banki. Po porozumieniu Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej ze Związkiem Banków Polskich zostały zostały przygotowane atrakcyjne oferty w zakresie taniego finansowania domowych instalacji fotowoltaicznych. I tak dla przykładu:

 • Prosumencka pożyczka z PKO BP może objąć zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o wartości od 1 tys. zł do 50 tys. zł. Oprocentowanie wyniesie 4,99 proc., a prowizję banku ustalono na 0,99 proc.

Pożyczka ma być spłacana w okresie od 1 miesiąca do 120 miesięcy. Warunki zaoferowane przez PKO BP zakładają konieczność przedstawienia w ciągu 3 miesięcy od uzyskania finansowania dokumentów potwierdzających zakup i montaż urządzeń za co najmniej 85 proc. kwoty pożyczki.

 • Fotowoltaiczny kredyt Banku Ochrony Środowiska na zakup i montaż fotowoltaiki o wartości do 75 tys. zł oferuje oprocentowanie 4,92 proc.

 Pożyczka ma być spłacana w okresie do 10 lat

Zarówno koszty inwestycji w instalacje fotowoltaiczne sfinansowane z komercyjnych kredytów jak i pożyczki oferowanej w ramach programu “Mój Prąd” i “Czyste powietrze” można uwzględnić w podatkowej uldze termomodernizacyjnej.