KONSERWACJA ZABYTKÓW

Nasza wiedza i doświadczenie

Konserwacja zabytków to nasza pasja. Dzięki odpowiednio dobranym pracom konserwatorskim możemy czynnie wpłynąć na utrzymanie niezwykle cennej substancji zabytkowej i przedłużyć jej życie o kolejne dekady. Zabytek to materia, która żyje znacznie dłużej niż człowiek. Wspaniale jest obcować z zabytkową substancją, którą własnoręcznie stworzyli nasi przodkowie oraz służyć swoim wkładem w jej zachowanie. Tym samym zostawiając po sobie ślad, który namacalnie pozostanie przy życiu zabytku dłużej niż człowiek.
 

Z uwagi na zamiłowanie do obiektów zabytkowych – możliwość wykonywania przy nich prac budowlanych dostarcza nam najwięcej zadowolenia. Skomplikowany charakter prac konserwacyjnych oraz ich nietypowość to czynniki, które motywują nas do podejmowania tego typu wyzwań.

Posiadamy wymagane prawem uprawnienia, która pozwalają nam na prowadzenie prac budowlanych przy obiektach zabytkowych. Właściciel firmy Kamil Andruszkiewicz należy do Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Polsce. Nasza firma to zespół składający się z wyspecjalizowanych pracowników.

Nieustannie się rozwijamy i staramy się uniezależnić od zewnętrznych firm, co potwierdza ciągłą inwestycję środków w rozbudowę zaplecza sprzętowego. Na dzień dzisiejszy dysponujemy szerokiej maści samochodami ciężarowymi, rusztowaniami, szalunkami, koparką, minikoparką itp. Zaplecze oraz wiedza naszej kadry to kompleksowa ochrona zabytków poprzez przeprowadzanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych na obiektach zabytkowych.

Firma czynnie uczestniczy w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych oraz konferencjach poświęconych konserwacji. ecoABM specjalizuje się w kompleksowych konserwacjach obiektów budowlanych przywracając ich dawny blask. Nasza działalność to także wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i technologii w strukturę obiektu, przy jednoczesnym maksymalnym stopniu zachowania oryginału.

Zatrudniamy oraz współpracujemy ze specjalistami ze wszystkich branż inżynierskich, konserwatorskich oraz budowlanych. Jesteśmy w stałej kooperacji z najlepszymi pracowniami konserwatorskimi oraz zespołami badawczymi.

Zakres usług

Zajmujemy się generalnym wykonastwem prac budowlano-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, oferując pełen zakres usług polegających na rewitalizacji obiektów dziedzictwa historycznego.

Posiadamy wykwalifikowany zespół pracowników, w tym techników konserwatorskich, dyplomowanych konserwatorów zabytków, inżynierów budownictwa, techników budowlanych, a także współpracujemy z historykami sztuki oraz pracowniami konserwacyjnymi.

Zajmujemy się:

 • konserwacją i remontami elewacji obiektów zabytkowych,
 • Konserwacja i restauracja murów ceglanych i kamiennych,
 • konserwacją drewna i budownictwa drewnianego,
 • konserwacją obiektów metalowych i kamienia
 • kompleksową renowacją, konserwacją fasad i wnętrz budynków.
  • konserwacja i dorabianie elementów kamiennych,
  • ściany i detale ceramiczne,
  • roboty blacharskie.
 • rekonstrukcją elewacji zabytkowych

USŁUGI ROBOCZO-BUDOWLANE:

 • malowanie, tynkowanie, szpachlowanie
 • czyszczenie Piaskarką Rotacyjną (Rotec), TORBO, Sodowanie
 • czyszczenie powierzchni zabytku promieniem laserowym
 • iniekcja krystaliczna, osuszanie, izolacje murów i budynków.
 • filcowanie tynków, lakierowanie, lazurowanie
 • elewacje wykonane w technice tradycyjne tynkowej oraz w kamieniu
 • renowacja zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej
 • remonty dachów i prace dekarskie
 • prace związane z ochroną przeciwwilgociową budynków
 • prowadzenie prac konserwatorskich in situ (tzn. u klienta)

USŁUGI PROJEKTOWE, BADAWCZE I DORADCZE:

 • „pogotowie konserwatorskie” – natychmiastową pomoc w nagłych wypadkach
  zalanie obiektu
 • transport obiektów  od i do klienta (uzależnione jest to od wielkości obiektu)
 • kosztorysowanie i wycena prac konserwatorskich
 • realizacja i koordynacja kompleksowych projektów konserwatorskich
 • doradztwo i planowanie w zakresie konserwacji zapobiegawczej
 • opracowanie indywidualnych programów prac konserwatorskich oraz dokumentacji z przebiegu prac
 • doradztwo dotyczące wykonywania prac konserwatorskich, adaptacji, ochrony i opieki
 • badania rozkładu i stopnia zawilgocenia budowli (badanie nieinwazyjne przy użyciu wilgotnościomierza elektronicznego)
 • badania rozkładu warunków termicznych panujących w obiektach budowlanych (badania wykonywane przy użyciu kamery termowizyjnej)

Sprawdź przykładowe realizacje

Przed

PO

Kościół w Kobylinie

Firma ecoABM przeprowadzała prace konserwatorsko-budowlane przy zabytku kościoła św. Stanisława w Kobylinie. W zakresie prac mieściła się konserwacja ceglanej elewacji, wymiana obróbki,i spoinowanie cokołu.

Sprawdź więcej

Plebania w Białowieży

Niedawną realizacją była konserwacja plebanii w Białowieży. Zabieg konserwatorsko-remontowy polegał przywróceniu funkcji budynku po pożarze. Wymieniono w nim drewniane stropy, skuto tynki oraz położono nowe. Odświeżono także bryłę budynku na zewnątrz

Sprawdź więcej

Kompleksowość

 

Najwyższy poziom realizowanych zleceń to wynik współpracy z fachowcami z różnych dziedzin nauki i sztuki. ecoABM to współpraca techników doświadczonych wieloma pracami nad izolacją fundamentów, konserwacją murów zabytkowych, wątków ceglanych, kamiennych, tynków zabytkowych, zszywaniem murów i konserwacji elementów drewnianych. Firma prowadzi dokumentacje oraz programy konserwacji, które wymagają dużej wiedzy i zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin.

Procedura

PROJEKT

Przygotowanie przejrzystego, czytelnego Klientowi projektu i dyskusja.

PRACE WYKONAWCZE

Proces robót budowlanych wykonania pokrycia lub naprawy - zgodnie z ustalonym projektem.

USTALENIE KOSZTÓW

Sporządzenie wstępnego kosztorysu, dyskusja oraz ewentualna modyfikacja.

PRZEKAZANIE

Odebranie wykonanych prac przez Klienta, omówienie i sprawdzenie zgodności z projektem.