INSTALACJE FOTOWOLTAIKA

Czy fotowoltaika się opłaca ?

W 90% przypadków tak. Biorąc pod uwagę stosunkowo tanie koszty instalacji, wysoką wydajność dzisiejszych systemów oraz przewidywane podwyżki cen prądu, możemy śmiało stwierdzić, że inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest opłacalna.

Korzyści i zalety paneli słonecznych na naszym domu

Oszczędzaj na rachunkach za prąd przez wiele lat.

Ulga podatkowa na instalacje fotowoltaiczną. Odlicz podatek na panele słoneczne

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. wprowadziła nowe zapisy, według których osoby fizyczne mogą odliczyć wydatki związane z zakupem instalacji fotowoltaicznej od podstawy podatku dochodowego.

Odliczyć od dochodu w ramach ulgi można ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych

Wymogiem do skorzystania z ulgi jest jedynie faktura VAT. Poniesione koszty odlicza się rozliczając rok podatkowy, w którym zakupiono instalację. Zatem do skorzystania z ulgi wystarczy nam jedynie faktura VAT oraz odpowiednie rozliczenie PITu.

Przykład:

Dochód roczny = 36 000 zł

Inwestycja w fotowoltaikę = 30 000 zł

                                      Zysk dzięki uldze podatkowej = 5 400 zł

Jak działa ta technologia ?

Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł oraz sama instalacja fotowoltaiczna jest coraz częściej wykorzystywana jako źródło energii w gospodarstwach domowych oraz w przedsiębiorstwach. Przyczyniła się do tego nie tylko rosnąca świadomość o ekologii, skutkach zanieczyszczenia atmosfery, czy pogarszaniu jakości życia, ale także istotną rolę odegrał tutaj aspekt ekonomiczny.

Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego na elektryczną w postaci prądu i napięcia stałego. Każdy moduł zbudowany jest z ogniw fotowoltaicznych, łączonych przede wszystkim szeregowo oraz częściowo równolegle. W tym celu foton (minimalna jednostka światła) pada na płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo. Jednostka światła jest pochłaniana przez ten krzem i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ten ruch to przepływ prądu elektrycznego.

Przykładowe instalacje - zestawienie

Odpowiednia, gdy rachunki za prąd wynoszą około 160-180 zł/miesiąc

 • 10 modułów fotowoltaicznych firmy Canadian Solar o mocy 330 Wp lub 12 CSun 280 Wp
 • Falownik firmy Growatt o mocy 3 kW (jedno lub trójfazowy).
 • Konstrukcja dopasowana do pokrycia dachu, wykonana z aluminium i stali nierdzewnej.
 • Okablowanie solarne oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe DEHN i Citel.
 • Możliwość komunikacji poprzez WiFi i monitoring instalacji w standardzie.
 • Niezależne uziemienie instalacji o niskiej oporności.
 • Gwarancja produktu/wydajności 10/25 lat

MOC INSTALACJI:
3200 Wp

TWOJA OSZCZĘDNOŚĆ:
1800 – 2100 zł / rocznie

CENA INSTALACJI:

Instalacja ta kosztuje około 13 tys. zł brutto


zadzwoń pod numer 796 611 998 lub napisz email na ecoabm.biuro@gmail.com po więcej szczegółów

Odpowiednia, gdy rachunki za prąd wynoszą około 200-240 zł/miesiąc

 • 13 modułów fotowoltaicznych firmy Canadian Solar o mocy 330 Wp lub 15 CSun 280 Wp
 • Falownik firmy Growatt o mocy 5 kW trójfazowy.
 • Konstrukcja dopasowana do pokrycia dachu, wykonana z aluminium i stali nierdzewnej.
 • Okablowanie solarne oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe DEHN i Citel.
 • Możliwość komunikacji poprzez WiFi i monitoring instalacji w standardzie.
 • Niezależne uziemienie instalacji o niskiej oporności.
 • Gwarancja produktu/wydajności 10/25 lat

MOC INSTALACJI:
4160 Wp

TWOJA OSZCZĘDNOŚĆ:
1800 – 2100 zł / rocznie

CENA INSTALACJI:

Instalacja ta kosztuje około 16 tys. zł brutto

zadzwoń pod numer 796 611 998 lub napisz email na ecoabm.biuro@gmail.com po więcej szczegółów

 • 30 modułów fotowoltaiczne firmy Canadian Solar o mocy 330 Wp lub 35 CSun 280 Wp.
 • Falownik firmy Fronius / SMA / Solar Edge o mocy 8/10 kW.
 • Konstrukcja dopasowana do pokrycia dachu, wykonana z aluminium i stali nierdzewnej.
 • Okablowanie solarne oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe DEHN i Citel.
 • Możliwość komunikacji poprzez WiFi i monitoring instalacji w standardzie.
 • Niezależne uziemienie instalacji o niskiej oporności.

MOC INSTALACJI:
9920 Wp
TWOJA OSZCZĘDNOŚĆ:
5700 – 6600 zł / rocznie


CENA INSTALACJI:

zadzwoń pod numer 796 611 998 lub napisz email na ecoabm.biuro@gmail.com po więcej szczegółów

Procedura zamówienia

Częste pytania

Co to jest fotowoltaika i instalacja fotowoltaiczna? To zespół urządzeń pozwalający na pozyskiwanie energii elektrycznej ze słońca. Podstawowy element, który składa się na systemy fotowoltaiczne, to panele słoneczne, montowane na dachach domów prywatnych, budynkach firmowych czy użyteczności publicznej, wytworzone z krzemu. Opłacalność instalacji fotowoltaicznej wynika nie tylko z niższych kosztów energii elektrycznej, ale także ekologii i ekonomicznych rozwiązań – systemy fotowoltaiczne są bezobsługowe, ich użytkowanie nie wiąże się z żadnymi nakładami finansowymi.

Poza tym instalacja fotowoltaiczna nie szkodzi środowisku i nie wymaga ubiegania się o specjalne zezwolenie, jeśli jej moc nie przekracza 50 kW. Warto pamiętać, że jeśli decydujemy się na instalacje fotowoltaiczne, to możemy ubiegać się o ich dofinansowanie w postaci dotacji, dzięki czemu inwestycja zwróci się już po około 6-7 latach.

Sieciowa instalacja fotowoltaiczna to świetny sposób na zaoszczędzenie na rachunkach za prąd. Poza wspomnianą możliwością przesyłania nadmiaru wytworzonej energii, ustawa o OZE przewiduje także system opustów dla instalacji prosumenckich (net-metering). System opustów dla fotowoltaicznych instalacji prosumenckich polega na tym, że właściciel mikroinstalacji może przesłać nadwyżkę energii do sieci publicznej i odebrać ją z niej w ciągu jednego roku. Jest to tak zwane bilansowanie roczne energii, czyli rozliczanie różnicy pomiędzy prądem zużytym a wprowadzonym do sieci w ujęciu rocznym. Oznacza to, że energię wyprodukowaną i wprowadzoną do sieci prosument może „odebrać”  w innym momencie. Energia, którą instalacje fotowoltaiczne wytworzyły w maju, może zostać „odebrana” na przykład w lutym następnego roku. Tego rodzaju magazynowanie energii elektrycznej w sieci to bardzo opłacalne rozwiązanie, które uniezależnia właściciela instalacji PVP od wzrostu cen prądu.

Niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej sieciowej jest licznik dwukierunkowy. Jego zadaniem jest zliczanie energii elektrycznej, którą wytworzyła instalacja fotowoltaiczna oraz pobranej z sieci publicznej. Jest to więc urządzenie pomiarowe, które dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu – do sieci oraz z sieci. Na ich podstawie prosument rozlicza się z zakładem energetycznym. Funkcjonalność sieci elektrycznej jest zachowana. Jedyną różnicą jest dodatkowa mikroinstalacja do produkcji prądu. W zależności od inwertera (jednofazowy, trójfazowy) zasilamy jedną bądź trzy fazy. 

Równie ważnym elementem tworzacym systemy fotowoltaiczne oraz instalacje PV jest inwerter solarny, inaczej falownik. To urządzenie, które można śmiało nazwać sercem i mózgiem całej instalacji. Jego zadaniem jest bowiem konwertowanie prądu stałego, dostarczanego przez panele słoneczne, na prąd zmienny, którego parametry będą zgodne z parametrami sieci publicznej. Bez niego wyprodukowana energia byłaby bezużyteczna, ponieważ przy jej pomocy nie moglibyśmy zasilać urządzeń używanych w domu czy firmie.

W skład zestawu wchodzą:

 • Panele fotowoltaiczne PV – ich ilość zależna jest od mocy instalacji
 • Falownik (inwerter) – urządzenie zamieniające prąd stały w przemienny
 • Licznik zużycia i produkcji energii
 • System montażowy – odpowiednio dopasowany do dachu albo gruntu
 • Przewody, zabezpieczenia i inne niezbędne akcesoria
Wszędzie tam, gdzie będą miały dostęp do promieni słonecznych i jest to właściwie najważniejsze wymaganie, jakie należy spełnić. Panele montuje się pod kątem od 30 do 60 stopni w kierunku południowym. Nie ma natomiast większych ograniczeń dotyczących miejsca. Panele fotowoltaiczne można zamontować na dachu, zarówno pochyłym, jak i płaskim, a także na wiatach, specjalnych wysięgnikach czy na gruncie.
Ilość napromieniowania słonecznego w Polsce jest porównywalna do Francji czy Niemiec, liderów w wykorzystaniu fotowoltaiki. To w pełni wystarczająca ilość energii słonecznej, która pozwoli na wyprodukowanie odpowiednich zasobów energii elektrycznej. Wystarczy instalacja o odpowiednio dobranej mocy, żeby zaspokoić całkowite zapotrzebowanie na prąd gospodarstwa domowego. Warto wiedzieć, że instalacja pracuje również w pochmurny dzień, a niewykorzystane nadwyżki prądu są gromadzone przez zakład energetyczny i mogą zostać wykorzystane w dowolnym momencie.
W przypadku większości instalacji czas ich montażu i uruchomienia trwa od 1 do maksymalnie 2 dni roboczych. Montaż paneli fotowoltaicznych nie wymaga uzyskania pozwolenia jeśli moc urządzeń nie przekracza 40 kW. To wygodne rozwiązanie dla inwestora, bo ponad 95% instalacji, które montujemy w domach jednorodzinnych nie przekracza mocy 10 kW. Natomiast przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej wymaga złożenia odpowiedniego zgłoszenia do zakładu energetycznego. O nic nie musisz się martwić, bo to my przygotujemy i dostarczymy w odpowiednim czasie wszystkie dokumenty, a także w razie potrzeby wesprzemy Cię w załatwieniu formalności.
Wszędzie tam, gdzie będą miały dostęp do promieni słonecznych i jest to właściwie najważniejsze wymaganie, jakie należy spełnić. Panele montuje się pod kątem od 30 do 60 stopni w kierunku południowym. Nie ma natomiast większych ograniczeń dotyczących miejsca. Panele fotowoltaiczne można zamontować na dachu, zarówno pochyłym, jak i płaskim, a także na wiatach, specjalnych wysięgnikach czy na gruncie.
Ustalenie wielkości planowanej instalacji fotowoltaicznej jest bardzo istotnym elementem. Należy możliwie najdokładniej oszacować zużycie prądu w danym okresie czasu. Jeżeli instalacja będzie za mała do naszych potrzeb – to niedobory energii będziemy musieli kupować z sieci, a to spowoduje wydłużenie czasu zwrotu inwestycji. Z drugiej strony nie można przeszacować instalacji, ponieważ przekazane do sieci nadwyżki energii nie wykorzystane w ciągu roku po prostu przepadną na rzecz Zakładu Energetycznego.
W celu oszacowania wielkości instalacji należy uwzględnić kilka istotnych elementów:
w przypadku budynków już istniejących niezbędne będą rachunki za prąd z ubiegłych lat (na ich podstawie można oszacować zużycie energii w danym obiekcie. W przypadku nowych budynków należy realnie oszacować zużycie na podstawie indywidualnych potrzeb) należy sprawdzić dostępną powierzchnię (na dachu, na gruncie) jak również wszelkie przeszkody (drzewa, kominy, budynki), które mogą ograniczać założenie instalacji.
Należy zwrócić uwagę, iż produkcja energii zależy od położenia miejsca na którym chcemy zamontować panele. Ważny jest zatem kąt nachylenia dachu lub stopień jego odchylenia od kierunku południowego.

Sprawdź ostatnie realizacje

Budynek mieszkalny przy Lodowej w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z niedawno ukończoną realizacją. Jest to prywatna instalacja fotowoltaiczna (5kW) na budynku mieszkalnym w Białymstoku. Instalacja składa się z modułów monokrystalicznych.

Sprawdź więcej

Instalacja u nas w firmie

Zapraszam do zapoznania się z instalacją fotowoltaiczną, którą wykonaliśmy na dachu naszej siedziby przy ul. Gen. Stanisława Maczka 52 w Białymstoku. Instalację tworzą 24 moduły polikrystaliczne firmy Hanover Sun, inwerter Growatt 5kW z wbudowanym modemem WiFi oraz uziemienie.

Sprawdź więcej

Dofinansowania i kredytowanie

Centralnym koordynowaniem programów, jakie występują w naszym kraju, które dotyczą zielonej energii, jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W dalszej kolejności występują różnego typu jednostki rozlokowane w poszczególnych województwach. Wszelkie środki zgromadzone przez NFOŚiGW pochodzą wielu źródeł. Można tutaj wyróżnić środki unijne, krajowe, norweskie i EOG, a także te w ramach systemu zielonych inwestycji GIS. Środki te zostały podzielone na poszczególne programy:

Program PROSUMENT

Jest to program ukierunkowany na osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Program ten jest przewidziany na lata 2014 – 2022. Najważniejszym zadaniem stawianym przed tym programem jest redukcja emisji CO₂. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w tym programie jest skorzystanie z kredytu na wdrożenie OZE. Pragnąc korzystać z uczestnictwa w programie Prosument mamy szansę na uzyskanie dotacji pozwalającej na redukcję kosztów inwestycji do 40%.

Regionalne Programy Operacyjne (2014-2020)

Finansowanie w ramach RPO pochodzi ze środków unijnych na szczeblu wojewódzkim. Programy operacyjne są skierowane jednakowo do przedsiębiorstw oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego. Każdy program w ramach RPO jest tworzony odrębnie dla danego województwa. Zdecydowana większość wsparcia w ramach tego programu ma swoje źródło w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego. Programem odpowiadającym za dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w województwie podlaskim jest – Działanie 5.2. Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

BOŚ we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje niskooprocentowany kredyt, który spłaca się z zysku z instalacji fotowoltaicznej

Koszt instalacji fotowoltaicznej

Cena instalacji fotowoltaicznej uzależniona jest od wielu czynników, zatem każdy przypadek należy rozpatrzeć indywidualnie. Orientacyjny koszt instalacji dla 3 osobowej rodziny to około 9-15 tys. zł. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy bezpłatnie udzielą wszelkich informacji i zrobią wycenę na Państwa instalację, która pozwoli obniżyć rachunki za prąd do ok. 250 zł/rok!